Cerrahi Örtü ve Giysiler

Cerrahi Örtü ve Giysiler

EN 13795 -1 : 2019 Cerrahi Giysiler ve örtüler- Gereklilikler ve deney yöntemleri

Cerrahi giysiler ve örtüler - Gereksinimler ve test yöntemleri - Bölüm 1: Cerrahi örtüler ve önlükler

Cerrahi giysiler ve örtüler - Gereksinimler ve test yöntemleri - Bölüm 2: Temiz hava giysileri

 

Başlık : Hastalar, klinik personeli ve donanımlar için tıbbi cihaz olarak kullanılan cerrahî örtüler, önlükler ve temiz hava giysileri Cerrahi giysiler ve örtüler ile ilgili gereklilikleri ve test yöntemlerini açıklayan EN 13795-1:2019  standardı, aslında bir Avrupa standardıdır.

Bu standart, tıbbi cihazların olağan etiketlenmesine ilave olarak kullanıcılara ve üçüncü taraf doğrulayıcılara verilecek bilgileri ve üretim ve işleme gerekliliklerini açıklamaktadır.

EN 13795: 1-2019 standardı, cerrahi ve diğer tıbbi işlemler sırasında klinik çalışanları ve hastalar arasında enfektif ajanların bulaşmasını önlemek için, tıbbi cihaz olarak kullanılan tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir cerrahi önlükler ve ötülerin özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda bu cerrahi örtü ve önlüklerin belirlenen özelliklerini değerlendirmek için test yöntemleri ve bu ürünler için performans gereksinimleri sunmaktadır.

AAMI: Gelişmiş Tıbbi Cihazlar Birliği: AAMI PB70 koruyucu giysi ve örtülerin sıvı bariyer performansına dayanarak bir sınıflandırma sistemi oluşturan ABD referans standardıdır ve ilgili etiketleme koşullarını ve standartlaştırılmış test yöntemlerini belirler.

Tek Kullanımlık Maskeler