Sürdürebilirlik

Sürdürebilirlik

Medikal Tekstil sektöründeki zorlukların farkında olarak, hem ülke çapında hem de sektör özelinde sürdürülebilir politikaların ve uygulamaların oluşmasında gösterdiğimiz çalışmalarla öncü bir kurum rolünü üstleniyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerimiz, politikalarımız ve faaliyetlerimiz Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile el ele yürütülmektedir.

Uygulamalarımızın iyileştirilmesi ve yön vermesi adına uluslararası girişimlerde ve platformlarda aktif olarak yer alıyor; özellikle “ insana yaraşır iş, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları “ alanlarında deneyim ve uygulama paylaşımıyla örnek oluyoruz.

Tek Kullanımlık Maskeler

Çevresel Sürdürebilirlik

Yeni nesillere harap edilmemiş bir yaşama ortamı bırakmak en önemli görevimiz olup enerji performansımızı iyileştirmek için çevre dostu hedefler oluşturuyor, çevresel etkilerimizi azaltacak enerji verimli teknoloji kullanımlarını araştırıyoruz.

Sürdürülebilirliği “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteden ödün vermeden mevcut kuşağın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan sürekli gelişim” olarak tanımlıyoruz.

Bu amaçla TRN MODA olarak, enerji tasarrufu ve geri dönüşümü, tüm katı atıkların saha dışında geri dönüşümü, tüm ürünlerimizde Oeko-Tex 100 ve REACH standartlarına uygun çevre dostu hammadde, boyarmadde ve kimyevi maddeleri kullandırmayı taahhüt ederiz.

Tek Kullanımlık Maskeler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bu politika bildirimi ile TRN MODA kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin yanı sıra konuya şirket tarafından verilen önem ve önceliği de vurgulamaktadır.

TRN MODA olarak :

- Şirketimiz çalışanlarına; ulusal ve uluslararası iş ve sosyal güvenlik mevzuat ve düzenlemeleri altında haklarını güvenceye alacak şekilde istihdam kuralları ve şartlarını uyarlayacağını,


- Çalışanların istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere, cinsiyet, ırk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih, sosyal grup veya etnik kökenlerine dayanarak hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacağını,


- Şirketimiz adına çalışanların en az 15 yaşında olacağını, çalışma saatleri, maaşlar, iş türü ve koşulları dahil küçük yaştaki çalışanların istihdamına yönelik yasal tüm gereksinimlerin yerine getirileceğini, çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı göstereceğimizi,


- Çalışanlarımızın işle ilgili veya iş esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının sağlanacağını ve bunu yaparken, işyerinde sağlık ve emniyetin sağlanmasına yönelik tüm ulusal kanun, yönetmelik ve uygulamalara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Tek Kullanımlık Maskeler

İş Geliştirme ve Tedarik

İş Geliştirme Merkezlerimizin herbiri, kurumumuza piyasayla ilgili benzersiz bilgi birikimi sunarak katkıda bulunuyor.

Tecrübeli teknik ve tedarik ekiplerimiz özel kaliteler, teknikler, ürün ve üretim süreçleri geliştirmek için mevcut sınırları zorluyor.

Bu kararlı çalışma bizi küresel medikal tekstil piyasasının liderlerinden biri olarak konumlandırıyor.

Tek Kullanımlık Maskeler

Global Tedarik Ağı

Firmamız, istenildiği takdirde gerek ulusal, gerek uluslararası tedarikçilerden non-woven , örme , dokuma kumaş ve aksesuar satın alımında güçlü global tedarik ağına sahiptir.

TRN Medteks Medikal tecrübeli teknik ve tedarik ekipleri ile birlikte özel medikal kaliteler, ürün ve üretim süreçleri geliştirmek için çalışmaktadır.


TRN MedTeks Medikal Tekstil olarak; Müşterilerimizin medikal sektöründeki ihtiyaçlarını etkili bir şekilde ön görerek medikal sektöründe yüksek kaliteli ürünler ile müşterilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz.

Tek Kullanımlık Maskeler